Modiga Ledare är nyckeln till framgång.

Många vill skapa utveckling, många vill fatta långsiktigt kloka beslut, många vill skapa öppna och tillitsfulla team och ändå gör de inte alltid det. Modiga ledare gör det. De är de ledare de innerst inne vill vara och de fattar de beslut de innerst inne vill fatta, trots sina rädslor.

Möt Margareta Kull och organisationen bakom henne.

Margareta drivs av både hjärta och hjärna. Hon blandar hårt och mjukt, tanke och känsla,  empati och ifrågasättande, humor och allvar. Energin och värmen finns där hela tiden.

Våra program

Tänk dig en organisation med modiga ledare som leder som de innerst inne vill leda. En organisation som når sina mål pågrund av att ledarna gör det som är bäst för verksamheten, även när det är obekvämt. Vi erbjuder program som ger ledare och team möjligheten att bli de som de innerst inne vill vara.

God läsning för Modiga Ledare

Under hösten 2021 publiceras Margareta Kulls bok Courageous Leader – Increase your impact by facing your fears. Här hittar du också artiklar signerade Margareta Kull.