Att följa av egen fri vilja

Vi ägnade oss åt att skapa ledare som visar vägen – så att andra väljer att följa av egen fri vilja. Det var fokus på våra följare och vilka behov de har. Det blev även stunder av reflektion kring integritet och autencitet.