Att lyssna på djupet

Nu börjar utvecklingsprogrammet Modiga ledare för en internationell grupp. De har påbörjat arbetet att hittat modet att ge direkt feedback, att vara tydlig i sin kommunikation, och att lyssna på djupet. De har även fått utmana sin personliga trygghetszon genom att vara öppna, reflekterande och inspirerande på ett främmande språk.