Att skapa ett “vi”

En blandning av personal som varit på arbetsplatsen i flera år och nyanställda har kommit samman. Företaget består nu av ett nytt team. Nyanställda har tillkommit, andra har lämnat. De har påbörjat sin resa mot ett modigt team. Syftet är att skapa ett VI som bygger på tillit och förtroende inom teamet. Och att det infinner sig eget ansvarstagande hos varje person. Ett fokus i teamprocessen är även att hitta gemensamma ståndpunkter för att driva verksamheten framåt med en ny vision och strategi.