Att upptäcka varandra som människor

Ännu en fantastisk ledningsgrupp har påbörjat programmet Modiga Ledare. Under några dagar har de fått möjlighet att samarbeta nära och bygga upp en stark dynamik. Genom att öppna upp sig har de kunnat upptäcka varandra som människor. Detta skapar i sin tur tillit och förtroende.