Referenser

May 18, 2017

Det var utmanande, inspirerande och krävande

Mikael Häggblad deltog i Kull Leaderships program Modiga Ledare för några år sen. I den här intervjun berättar han om hur han upplevde det och om hur han arbetar vidare med att fortsätta vara en modig ledare.

May 16, 2017

Det här har berikat mitt liv

Lena Nyström hade en hög position på läkemedelsbolaget Sobi AB och ingick i företagets ledningsgrupp. I den grupp där Lena var chef behövde de bli tydligare och öppnare mot varandra, varpå hon beslutade att samtliga skulle gå Kull LeadershipsModiga Ledare-program. Idag är Lena konsult och egenföretagare och modet är fortfarande hennes ständige följeslagare.   Varför…