Chefer omsätter mål i handling

“Hur vill du konkret att ditt ledarskap ska se ut i slutet av programmet?”, “Hur hindrar du dig själv? och “Vad ska du göra med dina insikter om dig själv och ditt ledarskap?” är några av frågorna som några chefer fått, när de blivit coachade. De går ett längre ledarutvecklingsprogram, och genom bl.a. individuell coaching ska de omsätta det de lärt sig i handling. Det är de själva som sätter upp mål för vad de vill uppnå, och genom regelbundna coachingsamtal blir de både utmanade och stöttade i sin resa dit.