Det här har berikat mitt liv

Lena Nyström hade en hög positionläkemedelsbolaget Sobi AB och ingick i företagets ledningsgrupp. I den grupp där Lena var chef behövde de bli tydligare och öppnare mot varandra, varpå hon beslutade att samtliga skulle gå Kull LeadershipsModiga Ledare-program. Idag är Lena konsult och egenföretagare och modet är fortfarande hennes ständige följeslagare.

 

Varför tog ni hjälp av Margareta Kull och hennes team i Kull Leadership?

– När jag blev en del av ledningsgruppen på Sobi AB, kändes det som att jag behövde blir bättre på att ta plats och göra min röst hörd. Jag tog då kontakt med Margareta Kull för att få coaching i min nya roll. I samband med det insåg jag att hon skulle kunna göra mycket för den grupp som jag var chef över och jag bestämde att vi skulle gå ett program. Det kändes som att vi alla behövde bli tydligare och öppnare mot varandra och ha modet att berätta vad vi innerst inne tyckte och kände.

Hur blev det efter programmet?

Jag upplevde att vi blev en mer homogen grupp. Vi fokuserade på gemensamma mål och vi både såg och kände att vi alla drog åt samma håll. Hela gruppen blev ett tydligare vi med en större öppenhet gentemot varandra. Det fanns inledningsvis åsikter och funderingar i gruppen om varför vi behövde gå programmet, men det blevsen tydligt för de flesta hur viktigt det faktiskt var.

Jag vill också säga att den coaching som jag personligen fick av Margareta gjorde stor skillnad för mig i ledningsgruppen. Jag vet inte hur mycket de andra märkte av det, men jag tyckte att jag blev bättre på att vara mig själv. Jag ställde de frågor som jag ville ha svar på och tog den plats i gruppen som jag vill ta.

Finns det något som skulle varit annorlunda i programmet?

– Jag kan inte komma på någonting faktiskt. Vi gjorde allting i en väldigt logisk ordning, strukturerat och genomtänkt. Samtliga i gruppen tyckte kanske inte om allt i programmet, men så måste det ju få vara.

Hur har du fortsatt att vara en modig ledare?

Jag tycker att jag har blivit bra på att känna efter vad jag verkligen känner, vad som ligger och pyr och som styr i olika situationer. Jag duckar inte för att säga vad jag tycker även om det är obehagligt. Det här har berikat mitt liv och gjort att jag har fortsatt att våga fatta modiga beslut både på jobbet och privat. Det är jag väldigt glad för.