Diskussionsforum

Mindre grupper inom ett utvecklingsprogram arbetar med specifika Business Case Assignments. De fick tillfälle att diskutera med oss från Kull Leadership och interna programansvariga via webben. Den fortlöpande kontakten skapar en trygg och utmanande miljö för deltagarna.