Effektivisering av ledningsgruppmöten

En ledningsgrupp har effektiviserat sina möten och blivit bättre på att samarbeta och leverera resultat. Kull Leadership har varit med på ledningsgruppsmöten, observerat vad som händer, synliggjort detta och utmanat teamet till att skapa de möten de verkligen önskar. Gruppen är ledningsgrupp för ett internationellt konsultbolag. Resan de har gjort mot att bli ett effektivare team har varit av högsta vikt för att kunna ta företaget till nästa nivå.