En dag med nyfikna och närvarande deltagare

I början av september hade vi en inspirationsdag för en större privat vårdgivare. Tillsammans stötte och blötte vi hur mod och modiga ledare kan bidra till ett bättre resultat för verksamheten. Det blev en rolig dag med nyfikna och närvarande deltagare i ett soligt Mölle.