En frukost full av mod och modiga ledare

Så mycket energi, så kloka reflektioner och resonemang kring hur vi kan skapa mer mod för oss själva, för våra verksamheter och för vår planet.

Bloom in the Park i Malmö höll vi vår allra första Frukost full av Mod för exklusivt inbjudna ledare. Vi samtalade bland annat kring hur vi kommer loss ifrån förödande strukturer. Vår gästtalare berättade om ett pågående och omfattande förändringsarbete som han genomför med hjälp av mod;

“Jag drivs av att bygga framgångsrika team. För att få teamet effektivt krävs öppenhet och mod att våga hålla fast vid det jag har bestämt, trots ibland kraftfullt motstånd och min rädsla för att inte bli omtyckt.”

Många kände igen sig i att vi inte är så förändringsbenägna så länge pengarna tickar in och vi kan känna oss nöjda med att vi är ’good enough’. Med det dör också modet.