En frukost om mod och korruption

”Jag är glad att jag valde att använda de här timmarna med er för att reflektera över det här viktiga ämnet.”
Så sa en av deltagarna efter En frukost full av mod – om korruption. Korruptionsexperten Michaela Ahlberg berättade bland mycket annat om lärdomarna efter att hon headhuntats till Telia när muthärvan i Uzbekistan hade avslöjats. ”I slutändan handlar det om att alltid orka vara besvärlig. Min viktigaste uppgift på Telia var inte att springa runt och berätta vad som var rätt eller fel enligt lag. Istället handlade det om att vara tydlig med att var och en behöver våga fatta beslut utifrån sig egen inre kompass. Vad är etiskt och lagligt och hur vill jag välja att göra utifrån det.”

Vår inre kompass – tänk om fler hade modet att väva in den istället för att enbart plocka fram lagboken som krockkudde kring etiskt komplicerade frågor.