En hyllning till modiga följare

 

Få saker är viktigare för vår planet, vårt företagsklimat och vår framtid än vilka vi väljer att ha förtroende för. Ett val som, om det görs med både hjärta och hjärna, kräver mod. Så hur väljer vi vem som ska leda oss och hur ska vi bära oss åt för att hålla undan våra rädslor från den ekvationen? Lever vi under en pågående revolution? Allvarligt talat?

 

Från Nigel Farages starka önskan om att britterna skulle lämna EU till hur Donald Trump trotsat alla opinionsundersökningar är det en galen men samtidigt fascinerande tid vi lever i, när det kommer till världens ledare. I både Europa och USA är det tydligt att människor vänder den konventionella politikerna ryggen till förmån för den okonventionella. Vad säger det oss om mod och om rädslor?

 

Världen skriker efter tillit

Oavsett om du pratar med en Trump eller Farage-följare så kommer du troligen att få höra följande: “han är på riktigt” “han säger det som det är” “han är sin egen”. Under år av global uppvärmning, terrorattacker och förändrade anställningsformer, är det för många, en skrämmande tid vi lever i. Och när vi är rädda, törstar de flesta av oss efter någon som vi kan lita på. Någon som vi känner är tillförlitlig. Där av är det inget sammanträffande att framgångsrika ledare nästan alltid uppfattas som tillförlitliga.

 

Tilliten finns i betraktarens ögon

Men vad är “tillit”? Som många stora ledare vet – tilliten ligger i betraktarens ögon. Tillförlitlig är inte något vi bara är, det är vad andra människor ser i oss. Ingen är tillförlitlig i sig själv. Tilliten måste uppmärksammas av andra. Eftersom det till sist är folket som bestämmer vem som är tillförlitlig – har följarna därmed en enorm makt och ett stort ansvar. Det i sig är en skrämmande tanke.

 

Om vi ger efter för rädslan: Vad händer sen?

Fredagen den 25 juni 2016 vaknade tusentals britter upp ängsliga och fulla av djup sorg. Dagen innan, i motsats till vad alla opinionsundersökningar hade visat, röstade Storbritannien för att lämna EU.

Väljarnas röster fyllde mediernas rapporteringar: “Jag röstade i protest! Jag trodde aldrig att det skulle göra någon skillnad” “Jag var arg, och tänkte inte!” “Jag röstade för ett utträde för att jag trodde alla andra skulle rösta för att stanna.”

Bortom politiken och det rationella i de här besluten, kunde jag ana rädsla – en rädsla för att känna sig ignorerad och obetydlig (“Jag röstade för ett utträde för att jag trodde alla andra skulle rösta för att stanna”) Och under ytan, en ändå djupare rädsla för det egna ansvaret. Oavsett om du är ledare eller en följare – mod börjar med insikten att vi har möjlighet att skapa förändring. Vi har den makten – OCH det ansvaret. Även om det är mycket enklare att förneka – så kan vi skapa förändring var dag. I varje ögonblick finns en möjlighet att göra ett val.

 

Följare kan visa vägen

Vi måste ta den kraften på allvar. Låta den få flöda fritt, tro på den och se den som en tillgång istället för en skyldighet. Det krävs lika mycket mod och handlingskraft till att följa som att leda och när det görs genom mod blir resultatet kraftfullt. Tänk på Martin Luther King och Mahatma Gandhi – de förändrade världen för gott. Deras mod inspirerar fortfarande generationer. Ingen av dem hade dock kunnat utföra särskilt mycket utan modiga följare. Styrkan och tilliten från dem som helhjärtat stödjer en ledare ligger bakom många av mänsklighetens allra största gärningar.

 

Privat lägger vi oräknelig tid på att hitta en livspartner. Ändå när vi köar inne i vallokalen så går många av oss på magkänslan och missar helt att reflektera över vad det är för känsla vi följer.

 

– Vad grundar jag mitt val av ledare på: Det som jag är mest rädd för eller det jag helst vill ha?

– Vad grundar ledaren sitt ledarskap på: Sina egna ambitioner eller en bättre värld för oss alla?

– Vad är det som jag väljer att se eller inte se?

– Röstar jag på den här ledaren på grund av hens långsiktiga plan och mål eller för att jag tror att hen kommer att skydda mig kortsiktigt mot faror jag räds?

– Om jag skulle blunda för mina rädslor – vem skulle jag då lita på och vad är det som jag verkligen vill ha? Kanske något annat ….? Om jag skulle skjuta ifrån mig mina rädslor – vad är det då jag önskar i det långa loppet och vem är det som troligast kommer att arbeta för det?

 

Som modiga följare måste vi se förbi de egna rädslorna. Vi måste hitta vår underliggande oro och vara ärliga i huruvida detta påverkar våra val eller inte. Världen är ett stort långtidsprojekt och vad vi väljer kommer direkt att påverka dess kurs. Även om vi sällan är medvetna om det, så har vi som följare en stor makt. När som helst kan vi ta tillbaka vår tillit och där det inte finns några följare – ja, där finns det heller inga ledare. Släpp lös den kraften och omfamna det ansvaret. Modiga följare inser att de, på många sätt, är de verkliga ledarna. De vågar tro att deras åsikter, deras övertygelse och deras tilltro räknas. Vi inte bara väljer våra ledare – vi skapar dem. Så låt oss göra det med mod. Modiga ledare förändrar världen – tillsammans med modiga följare.