Ett gemensamt steg till nästa utvecklingsnivå

Mindre grupper inom ett annat internationellt utvecklingsprogram arbetar nu med sina specifika Business Case Assignments. De har haft sin första teleclass. De var på hugget och är redo att ta sin presentation vidare till nästa utvecklingsnivå. De fördjupade även sin kunskap kring hur Courageous Leaders och Value Creation hänger nära samman och reflekterade kring detta.