Finansworkshop får djup

En workshop med finansiella förtecken har i samarbete med Kull Leadership fått en dimension till. Cheferna som deltar i workshopen, har arbetat med värdeskapande kopplat till det egna ledarskapet. Det har varit väldigt uppskattat. Cheferna har upplevt att det blir en helhet, när de under hela ledarutvecklingsprogrammet har fått hitta tillbaka till sitt inre mod, oavsett om det handlar om att möta människor, eller att arbeta med värdeskapande kalkyler. Cheferna är alla ledare på ett internationellt företag.