Fortlöpande coaching

Efter intensiva och utvecklande dagar tillsammans går deltagarna ut i arbetslivet. Kull Leadership’s coacher fortsätter med individuella samtal. Coacherna ger stöd och mod till deltagarna genom aktivt lyssnande, iakttagelser och med kraftfulla frågor. Deltagarna upptäcker vilka vägar som är bäst för dem och kan gå från omedveten tanke till medveten handling.