Framtida beslut

En grupp internationella high potentials närmar sig slutskedet av sin utbildning. Den individuella utvecklingsprocessen har löpt som en genomgående röd tråd. De senaste tre dagar har fokus legat på att konkretisera hur de ska förvalta och implementera det de lärt sig. De har fått reflektera och arbeta med aktuella exempel som de behöver bemöta på hemmaplan.