“High-potentials” arbetar fram utvecklingsplaner

Nu är vi inne på de sista dagarna i detta ledarutvecklingsprogram. Ledarna har nu tränat sitt beslutsfattande, planerat för sin fortsatta utveckling och mycket mer. De har också fått se tillbaka på hela ledarutvecklingsprocessen som de har gått igenom, och se: “När har jag agerat som jag vill agera?” “När har jag inte agerat som jag vill agera?” och “Finns det något mönster i när jag agerar som jag vill respektive inte vill?”.