High-potentials utmanar sin trygghetszon

Tisdag till fredag har en grupp high-potentials påbörjat sin resa till att bli modiga ledare. De fick bland annat öva på olika sorters samtal: feedback, coaching, gränssättning, inspirerande tal. Eftersom deltagarna kommer från olika delar av Europa hålls hela ledarutvecklingsprogrammet på engelska. Många utmanade sin trygghetszon redan där: att t.ex. vara öppna, reflekterande och inspirerande på ett främmande språk.