Ibland kan den rätta frågan vara det bästa svaret

Som chef och ledare kan det ibland kännas som att man själv ska ha alla svar och lösningar på utmaningar i verksamheten. En god chef lyckas dock ofta lotsa sina medarbetare till att själv komma fram till en lösning och sedan ta ansvar för den. Att ta ett steg tillbaka och aktivt både lyssna och utmana istället för att servera lösningar kan emellertid vara en utmaning för många i chefsposition.

Under delmomentet ”coaching” under ledarutvecklingen fick en grupp högt uppsatta chefer utveckla sin nyfikenhet och sin förmåga att låta andra utvecklas.