Helena Wennerhill

Helena har arbetat professionellt med coaching i 20 år. Hon har i sitt arbete coachat chefer och ledare och utbildat i coachande förhållningssätt och ledarskap. Med sitt lugn och sin närvaro fångar hon snabbt essensen i en frågeställning och har modet att ställa de viktiga frågorna som utmanar.

Helena är av naturen nyfiken och vill ständigt lära och utvecklas. Hon har en stark övertygelse om att det alltid finns en möjlighet och en lösning på varje fråga. Målbilden är att bli en pigg 90-åring med fortsatt stark nyfikenhet på vad livet kan erbjuda.

Bakgrund

  • ICF Master Certified Coach
  • C-IQ Enhanced Skills Coach (Conversational Intelligence)
  • Practioner Certificate in Systemic Coaching
  • Certifierad  i Team Management System
  • Styrelseledamot i nordiska delen av ICF och examinator av coacher för ICF
  • Civ. ekonom
  • Fil.kand i musik- och konstvetenskap