Magnus Almgren

Magnus är en varm och utmanande grupphandledare och coach som utmanar chefer som vill bli modiga ledare genom att främst hålla dem i kontakt med sig själva och ansvariga för sin egen utveckling. Många av Magnus coachees befinner sig i pressade arbetssituationer, obekanta livssituationer eller har tagit sig till en helt ny nivå och behöver stöd i att hantera ledarskapet.

Han började som interncoach när han byggde upp utbildningsverksamheten för Scandinavian PC Systems (numera VISMA) Sverige och har både program-, redovisnings- och lönekunskap. Magnus handleder och coachar både på engelska och svenska.

Han har bland annat varit styrelseledamot i Nordiska delen av International Coach Federation, utbildningsansvarig styrelseledamot i Svenska Sportdykarförbundet och klinikchef på Folktandvården. På fritiden tränar han bland annat aikido och läser idéhistoria.

 

Bakgrund

  • ICF PCC-certifierad coach
  • Coachville (Founding member) Coachville.com
  • UGL Marinen, Berga
  • Tandläkarexamen, leg tandläkare
  • Studier i statistik, sociologi, historia
  • Styrelseledamot i S:t Lukasstiftelsen som driver psykoterapimottagningar och utbildar psykoterapeuter.