Søren Holm

Søren var en av Sveriges första coacher och har spelat en ledande roll för att utveckla coaching i Norden och internationellt. Genom nyfikenhet, nya teorier, trygghet och utveckling skapar han modiga ledare. Han är en engagerad lyssnare som är flytande i svenska, engelska och danska. Søren har stor erfarenhet av jämställdhetsarbete och har deltagit i projekt för att stödja jämställdhetsarbete i organisationer.

Søren är en humanist som värderar nyfikenhet och utveckling, ärlighet och ödmjukhet och som är varmt engagerad i människors utveckling – sin egen och andras.

 

Bakgrund

  • ICF PCC-certifierad coach
  • Certifierad användare av Förändringens Fyra Rum®
  • Lärstilar Rita Dunn m.fl
  • Beteendevetenskapliga linjen Stockholms Universitet
  • Studier i statskunskap
  • Vice ordförande för International Coach Federation globalt. Examinatör av coacher för ICF. Tilldelades ICF President’s award 2013.
  • Författare till två böcker varav en är “Chefen som Coach”.