Vivianne Thomsson

Med respekt, värme och engagemang utmanar Vivianne människor i att hitta och belysa möjligheterna till att uppnå full potential. Som handledare i våra utvecklingsprogram är hon trygg både på svenska och engelska. Hon har erfarenhet av att bidra till verklig utveckling och öppenhet hos chefer, ledare, företagande kvinnor och även långtidssjukskrivna kvinnor.

Viviannes styrka består i att skapa lugn och trygghet i rummet så att deltagare vågar testa att utöka sin bekvämlighetszon och därmed också att utvecklas. Hon lyssnar, bygger ett varmt samarbetsklimat och ger ärlig och rak feedback. Drivkraften finns i tron på varje människas inneboende kraft och på att vi alla vet vad som är bäst för oss själva och våra organisationer.

Vivianne är gotländska som gillar att sjunga, att skapa kreativt och vår natur. Hon har år av erfarenhet även inom utbildningsväsendet.

 

Bakgrund

  • Lic. The Human Element® handledare
  • Lic. Radical Collaboration® handledare
  • Karriärvägledare (SYV) 180 p Umeå Universitet