Kraftfulla verktyg

En ledningsgrupp inom ett multinationellt företag är mitt i genomförandet av sitt årslånga program Modiga Ledare. De har just haft en dag med tid och utrymme att reflektera över de ledare de mött i livet och vilka förebilder de har. De samtalade om vad det är som skapar en verklig ledare och vad som gör att vi väljer att följa någon. De gick även vidare till att bl a upptäcka och presentera kraftfulla verktyg för att våga leda som de innerst inne vill i specifika situationer.