Kulturella aspekter

En grupp internationella chefer har inlett första etappen i sitt årslånga program. De visade stort engagemang redan från start. Det är en intressant grupp med varierande kulturella bakgrunder. Bland väldigt mycket annat diskuterade vi hur kulturella aspekter och dimensioner påverkar våra trygghetszoner.