Ledare får nya verktyg att stödja sitt team i förändring

En grupp chefer har fått ny påfyllning i sitt modiga ledarskap, genom att få en större insikt i vad som händer med oss människor när det sker en förändring. De har kopplat sitt eget ledarskap till en tydlig förklaringsmodell i Förändringens Fyra Rum®. Under en hel dag fick de direkt gå in och använda sig av det de lärt sig, genom att analysera sitt eget team (i vilket rum är teamet?), individer i teamet (är individer i teamet i olika rum?) och vad de som ledare kan göra för att stödja sitt team i förändringsprocessen.