Ledare hittar mod att ge direkt feedback

Tre ledare har utvecklat sin konflikthanteringsförmåga, knutet till en specifik situation på arbetsplatsen. De har bland annat hittat modet att ge direkt feedback, att vara tydlig i sin kommunikation, och att lyssna på djupet. Kull Leadership har varit med under hela processen, och både bidragit med expertkunskap i konflikthantering och ett oberoende lyssnande öra som hör alla inblandade personers behov. Resultatet har blivit bättre relationer på arbetsplatsen och en effektivare arbetsprocess, där människor samtalar istället för att undvika varandra.