Ledare lär sig få medarbetare att se sin förmåga

Coaching är ett kraftfullt verktyg i ledarskapet. Det är en kompetens man inte kan läsa sig till utan behöver träna sig till. Nu har en ledningsgrupp i Skåne tagit de första stegen för att lära sig. De går ett längre ledarutvecklingsprogram, och har under två dagar borrat djupare i just coaching. Många var entusiastiska över att se många olika situationer där de kommer att ha nytta av coaching i sitt dagliga ledarskap. De såg bl a hur de kan lyfta medarbetare till att se sin egen förmåga och faktiskt använda sig av den samt att ta ansvar fullt ut.