Ledarutvecklingsprogram som bottnar i självkännedom

Nu börjar ett fyra månader program i Norge för chefer från olika områden av ett multinationellt företag. Det är ett intensivt ledarutvecklingsprogram, där ledarna till att börja med arbetar med att lära känna sig själva. Den kunskapen har de som en grund att stå på under hela programmet. “Vad är det som hindrar från att vara den ledare jag egentligen vill vara?” är till exempel på en fråga som gav många en tankeställare.