Ledningsgrupp lär sig coacha

“Hur kan jag börja coacha mer och ge färre råd?” är en av frågorna som en ledningsgrupp i Halland har fått svara på under två fördjupande dagar. Under dagarna har praktiska övningar blandats med konkreta tips på t.ex hur man skapar både ansvarstagande och förtroende där frågan “Vad vill du att resultatet ska bli av det här samtalet?” kan vara ett steg på vägen. För att coaching ska bli kraftfull behöver samtalet ha ett syfte, t.ex. att lösa ett specifikt problem. Coaching-fördjupningen är en del av ett ledarutvecklingsprogram som pågår i ett halvår.