Ledningsgrupp möter sina rädslor

En ledningsgrupp i Halland har fått djupdyka i sig själva som ledare och som människor, under tre dagar. De har bland annat fått utforska i vilka situationer de blir rädda för att bli ignorerade, avvisade eller förlöjligade. De har också fått uppleva vilka försvarsstrategier de använder sig av när de blir rädda, och hur det påverkar deras ledarskap. Under utbildningen hörde vi både många igenkännande skratt och såg alla deltagare bli djupt berörda, vid olika tillfällen. Det är första delen i ett ledarutvecklingsprogram som sträcker sig över ett halvår.