Ledningsgrupp ser vad de kan förändra

En ledningsgrupp har precis börjat ledarutvecklingsprogrammet Modiga Ledare och har redan upptäckt hur mycket de har möjlighet att påverka sitt resultat. Det handlar bland annat om att ändra strategi när de känner sig utsatta. Det är lätt hänt att falla in i roller som “kritikern”, “krävaren” och “förnekaren” istället för att föra ett varmt, engagerat och öppet samtal som för verksamheten framåt. De har påbörjat sin förflyttning, både som team och som individer. Teamet har ett omfattande ansvarsområde och det individuella ansvaret har redan ökat.