Ledningsgrupp skapar successivt ett effektivt och modigt team

En ledningsgrupp i ett större svenskt företag har under hösten valt att utvecklas med hjälp av vårt gedigna teamutvecklingsprogram. De startade som en grupp där medlemmarna inte såg tydligt vare sig teamets uppdrag eller sin egen del i det. Engagemanget, ansvaret, öppenheten och tilliten var relativt låg. Ledningsgruppen håller nu på att aktivt förflytta sig till att bli ett effektivt team. De samtalar om det de behöver samtala om, har stöd i varandra, är öppna, har tillit och fattar gemensamma beslut de alla står bakom fullt ut.