Ledningsgrupp utforskar sitt beslutsfattande

En ledningsgrupp är inne på sista steget i en teamutvecklingsprocess. Den här gången har de arbetat med en specifik utmaning som de står inför. De har fått synliggöra vad som ska beslutas, hur detta skall beslutas samt vem som ska besluta. Genom att göra det ökar sannolikheten att ledarna i teamet äger besluten fullt ut och skapar verksamheter som drar åt samma håll. Ledningsgruppen är verksam på ett stort börsnoterat bolag i Sverige.