Ledningsgruppen som tog ett jättekliv

Kraftfulla och inspirerande dagar på Almåsa utanför Stockholm med en ledningsgrupp som förflyttade sig med ett jättekliv.  De lade grunden för en ökad öppenhet och ett nytt språk som kommer att ta dem vidare från att vara ett redan välfungerande team, till ett team som ökat sin effektivitet och som samtalar om det som de verkligen behöver samtala om.