Mod är en bra affär

Jag vill inte föreställa mig känslan av att se mitt företag gå upp i lågor. Den olidliga smärtan, kanske nästan lika plågsamt som att förlora en nära anhörig. Att se hur fyrtio år av planering, slit och framgång blir till aska över en natt. Det var vad Niels Eilersen fick gå igenom då hans fabrik, som tillverkade hästdragna vagnar, brann ner till grunden år 1934.

Hans livsverk som han skapat, utvecklat, fyllt med anställda, anpassat till marknadens förändringar och tryggt lett igenom bland annat ett världskrig, gick upp i rök. Men Niels Eilersen vågade tänka stort. Än idag flockas tusentals trogna kunder hos Eilersen för möbler kända för sitt hantverk och sin kvalitet. Hur lyckades Eilersen med detta? För en månad sedan satte jag mig i bilen och körde 25 mil för att ta reda på hur, och för att provsitta deras unika soffor såklart.

Tänk hur många timmar, dagar – ja till och med veckor – du tillbringar i din soffa. Jag har tappat räkningen över hur många som kommenterat hur otroligt skön min soffa är. Det skulle inte bli lätt att hitta en till som är lika skön. Förutom att vara väldigt snygg behövde den också vara extremt bekväm. Den hade mycket att leva upp till! Därför körde min dotter Märta och jag tvärs genom Danmark för att besöka den 120 år gamla möbeltillverkaren Eilersen, som idag ägs av fjärde generationens mästerliga hantverkare. Ja, fjärde generationen!

Det är inte alla företag som får sina kunder att köra 25 mil för att prova deras produkter. Denna resa är i sig själv ett bevis på hur engagerade vi som kunder blir när vi vet att ett företag har något utöver det vanliga. På samma sätt som vi dras till – och gärna följer – personer med mycket integritet, på samma sätt kan vi känna inför företag med samma kvaliteter. Om kunderna känner av integriteten, hängivenheten och värderingarna du bygger ditt företag på, då kommer de också att dras till ditt varumärke.

Två resor – ett varumärke

Min resa till Danmark och mitt möte med Eilersens representant, Thomas Finch Rasmussen, går inte att jämföra med att handla på nätet eller shoppa i designbutiken runt hörnet. Jag fick naturligtvis känna och klämma på, och sitta, i alla deras soffor och ställa alla de frågor jag hade. Men det som verkligen gjorde denna upplevelse för mig var den respekt jag kände inför resan det här företaget har gjort. De har varit trogna sitt mod, sin vision och sina värderingar genom 120 turbulenta och svindlande år. År under vilka de upplevt industrialisering, utveckling av bilar och andra motorfordon, två världskrig, digital teknik, globalisering, internet och väldigt mycket mer. Som företagare kan jag ana de ändlösa, intensiva möten och diskussioner ledarna på företaget måste ha gått igenom, alla beslut som behövt fattas – säsong efter säsong. Jag känner mig ödmjuk och inspirerad av integriteten deras resa är ett bevis på. De var trogna sin dröm och fortsatte att växa – på sina egna villkor.

Mod i tider av förändring

Så hur började det hela? Eilersen grundades 1895 av Niels Eilersen, hantverkare och karosstillverkare. Niels var en driven innovatör och en av de första i Danmark att bemästra tekniken med att använda ånga för att böja trä. Som tillverkare av hästvagnar fick han uppleva hur företagets viktigaste produkt, som över en natt blev överflödigt på marknaden då den motordrivna bilen gjorde entré.

Det måste ha varit en skrämmande situation. En bekant sits för många företag idag med en vardag av ständiga uppdateringar och ny teknik. Men Niels Eilersen var övertygad om att kärnan i företaget – kvaliteten på hantverket – var större än vad marknaden för tillfället efterfrågade. Han valde istället att se möjligheterna som bilens intågande förde med sig och började tillverka handgjorda komponenter för bussar och bilar. Denna hängivenhet för hantverket och kvaliteten har levt kvar genom decennierna och har förvaltats och bevarats generation efter generation till dagens delägare: Niels J. Eilersen, fjärde generationen Eilersen att driva verksamheten. Han är stolt över sin farfars fars modiga arv, som möjliggjort att Eilersen inte bara överlevt förändringen, utan också använt den som en katalysator för tillväxt – i över 100 år.

Mod, kvalitet och en vilja av stål

“Det råder ingen tvekan om att vår grundare var en stor hantverkare”, säger Niels J. Eilersen. “Han hade en djup känsla för – och kunskap om – materialen. Han förstod vilken kvalitet hantverket kan ge en produkt, och han hade en vilja av stål. Den här kombinationen gjorde att förändring inte var ett hot för honom, utan snarare en möjlighet att kunna erbjuda nya produkter till en ny värld. För att kunna förverkliga det i en större skala krävdes naturligtvis ett gott ledarskap, en uppmuntran till anställda att engagera sig och identifiera sig med arbetet och produkterna. Det blir en personlig fråga”. År 1934 stod företaget inför ett stort beslut. Beslut kan vara svåra för oss alla. Ett företag bär på generationer av kreativitet och tillgångar. Beslut som fattas inom företag påverkar många och skapar därför ofta rädsla, ångest och försiktighet. Återigen var det visionerna och värderingarna som gav Niels Eilersen mod. Drömmen var att företaget skulle växa. Han hade redan insett möjligheterna med det kvalitativa hantverket som kärna. Han bestämde sig för att vända hela Eilersens produktion över till möbler av riktigt hög kvalitet. Beslutet visade sig vara klokt. Idag hyllas Eilersen världen över för kvalitet, design och hantverk.

Globalisering – dagens stora utmaning

För dagens generation av ledare på Eilersen är globaliseringen en stor utmaning som förmodligen väcker känslor och frågor. Genom att vara trogen sina värderingar, sitt arv och arvet av mod från tidigare ledare, tycks bolaget dock inte bara ha lärt sig av globaliseringen men faktiskt också sett till att dra nytta av den.

Sedan år 2000 har företaget haft produktion i Tianjin, Kina. Eftersom företaget värnar om ett långsiktigt engagemang för kvalitet, är verksamheten i Kina också långsiktigt planerad. Eilersens tro på hantverk och kvalitet sträcker sig över arbetsmarknadsrelationer, miljöpåverkan och dess försörjningskedja. Tron på hantverket har visat sig vara universell: “Förväntningarna på en välutbildad snickare är samma oavsett var i världen du befinner dig – visionen, uppdraget, ingredienser och instruktionerna är samma, bara språket skiljer sig”, säger Nils Juul Eilersen. “Vi gör det på det Eilersenska sättet eller så gör vi det inte alls. Utmaningarna varierar beroende på land – men resultatet är alltid detsamma “.

Mod är en djup drivkraft

På hemmaplan spelar företagets värderingar och historia en stor och motiverande roll för de anställda. “När vi anställer någon behöver de lära sig hantverket, eller om de inte arbetar direkt i produktionen, åtminstone passionen som ligger bakom. Att lära sig hantverket tar tid. Det är resultatet av mycket utbildning och övning, “säger Nils Juul Eilersen. “Jag tror Eilersens anställda är stolta över sin historia och sitt arv. Alla har känslan av att vara en del av någonting äkta. Det finns inga genvägar med våra produkter. Vi har alla samma passion och vilja att producera alla Eilersen produkter på bästa möjliga sätt, att erbjuda bästa möjliga kvalitet och hållbarhet till alla våra kunder. Var och en av de fyra generationerna har lagt sin prägel med sina distinkta värderingar – men allt har byggt på vårt engagemang för hantverk av bästa kvalitet “. Och eftersom företagets värderingar har gått i arv från generation till generation, har engagemanget bestått. Var och en av de fyra generationerna har tillfört sina specifika värderingar och prioriteringar, men allting bottnar i tron på ett högklassigt hantverk. “Som familjeföretag har vi själ och hjärta i bolaget”, säger Nils Juul Eilersen. “Som ett familjeföretag kan vi också agera snabbt om det behövs. Och extremt långsamt när det behövs. Våra kunder känner också av det här. Vi bygger långsiktiga relationer, baserade på en tro på vår integritet och på partnerskap.”

Mod – ett stabilt värde i en instabil värld

I dagens stressiga affärsklimat där allting uppdateras rekordsnabbt är det lätt hänt att våra rädslor tar över och får oss att fokusera på kortsiktiga lösningar. När vi gör det försummar vi lätt de bestående och värderingar som ligger till grund för vår verksamhet. Eilersen är ett fint exempel på den framgång och utveckling företag och organisationer kan uppnå när modiga ledare anammar tidlösa värderingar – och framförallt håller fast vid dem. Det visar att mod är ett arv, som ger tillväxt och en “vi kan” attityd som går från generation till generation. Det kräver ständig självmedvetenhet, en vilja av stål, tålamod och förståelse. Men när ett företag utgår ifrån mod istället för rädsla, då kan verksamheten blomstra under lång tid oavsett hur turbulent marknaden är.

“Vi är fokuserade och har långsiktiga visioner. Jag är övertygad om att vi fortfarande kommer att erbjuda produkter av hög kvalitet om 120 år”

Hur många företag idag kan säga samma sak?

Hur kan ledare bli modigare och skapa företag som är flexibla, uppfinningsrika och framgångsrika i föränderliga tider?

Visioner och värderingar är inte “mjuka” affärsvärden

En stark vision är inte ett “mjukt” affärsvärde, det är en absolut nödvändighet. Visionen är inte grädden på moset, utan snarare ryggraden för din affärsidé. Produkter kommer och går. Marknader stiger och faller. En stark tro på en etisk värdegrund står stadigt och skapar stabilitet och säkerhet medan världen omkring skiftar. Rör du dig för långt bort från denna grund så riskerar ditt företag att driva iväg i en riktning du inte har kontroll över. Påminn dig själv om ditt företags vision och våga hålla fast vid den. Fortsätt tänka stort. Du kan mötas av åtlöje och frånstötande kommentarer. Håll fast vid din vision, återskapa den, våga äga den. Den är din.

Då chefen kommer med en plan kommer ledaren med en vision

Kom ihåg, chefer och ledare är två olika saker. En framgångsrik verksamhet behöver båda. Vi blir anställda som chefer men vi blir ledare med stöd av våra följare. Vårt ledarskap behöver vårdas och utvecklas, ges plats att växa. Du blir en ledare när andra väljer att följa dig – inte av rädsla eller tvång – utan av fri vilja. Ett samtycke som när som helst kan återkallas. Min erfarenhet är att människor väljer att följa ledare som är inspirerande och inkluderande framför personer som är informerande och exkluderande. En visionär med ett djupt engagemang som har styrkan att hålla fast vid sin vision över en längre tid, det inspirerar oss allra mest.

Koppla ihop kortsiktiga mål med långsiktiga visioner

Människor som upplever sina uppdrag som betydelsefulla blir lätt engagerade och motiverade. En tydlig och djupgående vision inspirerar lika mycket som delmål, i synnerhet under tider av förändring. Det är då speciellt viktigt att vara tydlig och transparent och förklara kopplingen mellan kortsiktiga åtgärder och de djupare, bestående målen. Våga vara inspirerande och inkludera även då det känns skrämmande.

Var modig: Fråga dig själv vad det är du egentligen säljer?

Vad vill dina kunder egentligen ha av dig? Vad värdesätter de då de köper någonting av dig? Håll den här frågan i centrum för din verksamhet i alla lägen. Företag och organisationer som verkligen går på djupet med att förstå innebörden av sina tjänster, uppnår ofta starka relationer med klienter och kunder.