Modiga Team

Ett modigt team är ett team som ägnar sig åt det som de ska, som öppet och ärligt pratar om det som de ska prata om och som fattar de beslut som de ska fatta.

I vårt program Modiga Team jobbar vi med öppenhet, tillit och förmågan att hålla varandra ansvariga. Gruppen får utforska sina nuvarande arbetsmetoder och relationer. På så sätt synliggörs eventuella intressekonflikter och glappet mellan hur teamet vill arbeta och hur det faktiskt arbetar.

För att skapa en stark vi-känsla i gruppen krävs mod och ett ansvarstagande för sig själv och teamet. Därför innefattar programmet ett utforskande av självkännedomen på individnivå.

På Kull Leadership jobbar vi i linje med The Human Element av Will Schultz, ICF – International Coach Federation och Good To Great av Jim Collins.