Mot framtida modiga beslut

En grupp internationella high potentials närmar sig slutskedet av sin utbildning. En utbildning där den individuella utvecklingsprocessen löpt som den genomgående röda tråden.

När de nu rundar av har tyngdpunkten under tre dagar legat på praktiska exempel, att fatta modiga beslut och funderingar kring hur de ska förvalta och implementera det de lärt sig.