Ökad öppenhet i ledningsgrupp

En ledningsgrupp i Skåne har påbörjat ett ledarutvecklingsprogram. Redan under de tre första dagarna blev de markant mer öppna mot varandra. Öppenheten har lett till att de börjar bli mer och mer sammansvetsade och påbörjat sin utveckling till ett effektivt team. De ser också sitt ledarskap tydligare och hur detta är kopplat till dem som individer. Ledningsgruppen tillhör ett multinationellt bolag.