Om Kull Leadership

Kull Leadership skapar förändring

1995 startade Margareta Kull företaget som idag heter Kull Leadership AB. Sedan dess har hon tillsammans med sitt team utfört en mängd nationella och internationella uppdrag för bland andra Skanska, Alfa Laval, Lunds kommun och Malmö stad. Vi utför uppdrag för chefer och ledare på alla nivåer i organisationen, från koncernledning och nedåt.

Skillnad på ledare och chef

På Kull Leadership menar vi att det är stor skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. Chef är en position som någon blir utnämnd till – en yrkesroll. Det är en person som har makt och ansvar att skapa resultat tillsammans med sina medarbetare.

En ledare är en person som andra frivilligt väljer att följa och där det valet inte är baserat på rädsla. Vi blir inga ledare per automatik för att vi får en chefsroll, att vara en god ledare däremot är den viktigaste kompetensen inom chefskapet.

En bra ledare ger framgångsrika chefer

För Kull Leadership är en framgångsrik ledare någon som uppnår resultat med hjälp av motiverade och ansvarsfulla människor som följer ledaren av egen fri vilja. Att vara en god ledare är en förutsättning för att andra chefer ska bli verkligt framgångsrika.

Modiga ledare

En modig ledare låter sig inte styras av sina rädslor och vågar vara sig själv fullt ut. En modig ledade vågar fatta de beslut de innerst inne vill fatta. De har modet att våga låta sina medarbetare ta eget ansvar och använda hela sin kompetens och kraft. En modig ledare vågar se vad som hindrar dem.

Vikten av att ha ledare som är modiga

När en ledare inte låter sina rädslor styra – det är då de fattar kloka beslut som är bra för oss alla. Det är då de skapar lösningar som är bra för våra kommande generationer, både i och utanför organisationer. Vi behöver modiga ledare som både vågar hitta sin egen sanning och som vågar följa den.

Läs om våra tjänster eller kontakt oss.