Om Margareta Kull

“En sak behövs för att skapa förändring – från höga visioner till det slutgiltiga resultatet, från den enskilda individen till affärsverksamheten, till hela vår planet: Mod.”

Sedan 1995 år har Margareta Kull arbetat för sin vision att förändra världen genom att skapa modiga ledare. Ledare som leder mot långsiktiga och hållbara mål framför kortsiktig vinning och snabb bekräftelse. Som handledare, föreläsare och coach stödjer hon med sitt team chefer, ledare och ledningsgrupper både i Sverige och internationellt till att bli modiga. Margareta utmanar och inspirerar till ansvarstagande och utveckling. Humorn och allvaret blandas, samtidigt som värmen och energin finns med hela tiden.

Hemma i Göteborg arbetar Margareta just nu på sin kommande bok om jordens skriande behov av modiga ledare och ansvarstagande följare.

Erfarenhet

  • Företagare sedan 1995
  • Civilekonom
  • Lic. The Human Element® handledare
  • Lic. Radical Collaboration® handledare
  • ICF PCC-certifierad coach

Övriga meriter

Mottagit ett författarpris i USA för sin medverkan i bestsellern The Road to Success tillsammans med författaren Jack Canfield.