Slutet är bara början på resan

”Jag har blivit mycket öppnare och det är så skönt att inte behöva hålla uppe en fasad längre och faktiskt nå fram till andra på ett helt annat sätt.”
En ny grupp Modiga Ledare har avslutat sitt åtta månaders program på Steningevik utanför Stockholm. De är klara med programmet och samtidigt, precis som vi alla, mitt i sin utvecklingsresa.
 
Stort tack för ert hårda arbete, er öppenhet och ert mod. Varmt lycka till på er fortsatta resa.