Modiga Ledare

Att vara modig handlar om att genomgående agera utifrån verksamhetens bästa och inte utifrån vad som är bekvämt för oss som ledare. Det handlar om att ärligt se vilka känslor som påverkar oss i rollen som ledare, att våga möta dem och kunna ta oss förbi dem som eventuellt hindrar oss.

I vårt program Modiga Ledare utforskar vi oss själva och benar ut hur och varför vi agerar som vi gör i olika situationer. Hos oss är självkännedom ett kraftfullt verktyg i att bli en tydlig och synlig förebild som kan sätta gränser, coacha och få medarbetare att växa och ta ansvar.  Vi utgår ifrån att öppenhet och tillit är grunden för god verksamhet, effektivitet och lönsamhet. De är grundstenarna för att skapa en bättre värld på vår planet.

Modiga Ledare är ett 6 – 12 månaders program, indelat i 3 – 5 Moduler.

På Kull Leadership jobbar vi bland mycket annat i linje med The Human Element av Will Schultz, ICF – International Coach Federation och Good To Great av Jim Collins.