Team blir ärligare i ledningsgruppsmöte

Att skapa långsiktigt modiga och kloka beslut är inte alltid helt enkelt, framförallt inte i grupp. En ledningsgrupp i Halland har valt att låta Kull Leadership AB coacha teamet under ett av deras ledningsgruppsmöten. Resultatet blev att teamet diskuterade öppet och ärligt frågor som de upplevde som både utmanande och verkligt betydelsefulla. Därefter fattade de gemensamt väl övervägda beslut. Både denna sorts samtal och besluten var något man saknat i teamet.