Teamcoaching

På Kull Leadership erbjuder vi utmanande teamcoaching som stödjer ert team på er väg till att bli ett modigt team.

Våra coacher utmanar och stöttar er som team i att bli tydliga i er kommunikation, både inom gruppen och utåt. Coacherna utmanar er att ägna er åt det ni ska, att öka öppenheten, att hålla er själva och varandra ansvariga och att se till att teammedlemmarna arbetar för gemensamma mål.

Vår teamcoaching är ingen rådgivning eller konsultation i sakkunskap utan är ett verktyg för er att åstadkomma de mål ni innerst inne vill åstadkomma.