Tydlighet ger trygghet

Olika situationer kräver olika verktyg för bästa resultat. Under två dagar fick en ledningsgrupp se vad de kan göra för att undvika att leda utifrån sina egna rädslor och trygghet och istället basera ledarskapet på vad följarna behöver just där och då. När krävs det att hon/han är väldigt tydlig? När är det viktigast att inspirera sina medarbetare? I vilken situation är det mest betydelsefullt att ge medarbetare möjlighet och kraft att påverka och ta ansvar? Att kunna urskilja dessa situationer är värdefulla verktyg för ett modigt ledarskap. Det skapar trygghet i arbetsgruppen och gör att vi lättare kan skapa gemensamma målbilder och tillsammans sträva mot dem.