Våra följare

Vad gör just jag som ledare för att få just mina följare att följa? Uppdraget genomfördes för en internationell grupp ledare i USA. Som en del av deras 1 åriga ledarutvecklingsprogram.