Vilka relationer är viktiga inom vår ledningsgrupp?

Det är en av frågorna som en ledningsgrupp på ett multinationellt företag har fått arbeta med under sitt teamutvecklingsprogram. De har också fått undersöka sina egna relationer till andra teammedlemmar, vilket har upplevts som både utmanande och givande. Steg för steg har teammedlemmarna tillsammans börjat bygga en öppen och ärlig kommunikation. Det är grundbulten för att teamet ska samtala om det de behöver samtala om, och etablera ett effektivt och lönsamt samarbete.